Röda Huset

Stor välbevarad timmerstomme i två våningar. 15,7 x 7,2 m.

Röda Huset
Röda Huset - Entré

En mycket fin och välbevarad timmerstomme, utan sättningar. Tak utan läckor.
Huggen stengrund.

Huset var tidigare vitt men målades om i samband med en genomgripande inre renovering på 1970-talet. Då revs tyvärr det mesta av den gamla inredningen ut: spegeldörrarna ersattes med moderna släta och på golvet lades heltäckningsmattor. (Ev finns det gamla trägolvet kvar under mattor och ev spånskivor; vilket skick de befinner sig i är svårt att avgöra.) En modern trappa leder upp till övervåningen.

Av de gamla eldstäderna finns bara en öppen spis/rörspis kvar.

Bottenvåning. Den öppna verandan är idag nästan helt befriad från sin ursprungliga snickarglädje. Dock finns en sirligt utsågad hörndekoration kvar; den kan användas som mall i samband med en restaurering.
Till vänster om den centrala trapphallen finns en stor sal i husets fulla bredd och med två fönster mot gaveln. Bakom moderna takplattor finns det gamla pappspända trätaket kvar.
Bakom köket finns ett mindre, smalare rum som skulle kunna användas som groventré och tvättstuga i framtiden.
Takhöjd: 2,15 m

Övervåning. Centralt, ovanför entren, finns en inglasad oisolerad balkong.
De fyra lika stora rummen ligger i fil två och två på ömse sidor om trapphallen.
Takhöjd: 2,40 m

Vinden. Rymlig vind med ståhöjd i mitten av huskroppen, möjlig att inreda med ett sovrum vid varje gavel, där också de ursprungliga fönstren finns kvar.
(Vill man ha en rymligare vind kan man ta upp takkupor och/eller bygga upp en frontespis på ena eller båda sidor.)
Vinden nås idag genom en lucka i taket på övervåningen.

Fasader

Fasad D

Detaljer