Brunnsberg

Parstuga 10,7 x 5 m

Brunnsberg
Farstukvist av Västgötatyp

Fasader

Fasad A Fasad B Fasad C Fasad D

Ritning


Ritning

Detaljer

Detaljbild 1
Vinden
Detaljbild 2
Dörrkarm
Detaljbild 3
Detaljbild 4
Detaljbild 5
Detaljbild 6
Detaljbild 7